АВТОМАГИСТРАЛА „ЕВРОПА“

Най-новата автомагистрала в България „Европа“ ще свързва София с ГКПП „Калотина“ (Сърбия), а от там с Ниш и Белград. Отсечката в страната се явява част от Транспортен коридор № 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към нея се добавя построеният вече участък от Северна скоростна тангента. Трасето на АМ „Европа“ е с дължина 48 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка. Срокът за изпълнение е  януари 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирането на обекта е осигурено от Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)  и републиканския бюджет. Стойността на инвестицията е за близо 165 млн. лв.

За опазване на околната среда и изпълнение на екологичните мерки при 4-ти км ще бъде изграден надлез (екотунел) за едри бозайници с  ширина 40 м с почвена покривка, позволяваща засаждането на дървета и 3-метрова плътна шумозащитна ограда намаляваща светлинното и шумовото въздействие от преминаващите автомобили.