Северозападен район

SZRСеверозападният район включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. В района има 51 общини.

Площта на района е 19 070 кв.км. и обхваща 17,18% от територията на страната.

Районът граничи на север с Република Румъния, на запад с Република Сърбия, на изток със Северен централен район и на юг с Южен централен и Югозападен район.

През територията на района преминава трансевропейски коридор №4, а по северната граница на района, по река Дунав – транспортен коридор №7.

szr_fgТук функционират безмитна зона Видин и Дунав мост 2.

Водният транспорт по транспортен коридор № 7, река Дунав, се обслужва в пристанищата Видин, Лом, Оряхово, Сомовит и Никопол, но все още няма значително влияние за икономиката на района. Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България, като изградената инфраструктура осигурява най-късата директна сухоземна връзка Лом – Солун. Пристанище Видин експлоатира четири пристанищни терминала, вкл. ферибота Видин – Калафат. И двете пристанища попадат в приоритетните инфраструктурни направления на българска територия за развитието на международни комбинирани превози.

Към 31.12.2012 г. броят на населението на района е 823 469 д., – 11,3% от общото население на страната. Средната гъстота на населението в Северозападния район е 43,18 д./кв.км и е по-ниска от средната за страната (65,6 д./кв.км).

Степента на урбанизацията за 2012 г. е 63.0% и е под-средната за страната (72.5%).

Градовете на територията на района са 45.

Единственият стохиляден град е Плевен, с население 175 135 д. Населението на останалите областни градове е съответно – Враца – 59 700 д., Видин – 47 382 д., Монтана – 43 375 д. и Ловеч  – 36 200 д.

Като основни оси на урбанизационно развитие се явяват транспортните направления Видин – Мотана – Враца – Мездра – София и София – Мездра – Плевен – Русе. Второстепенни оси на развитие се формират по направленията Никопол – Плевен – Ловеч – Троян, Козлодуй – Враца, Лом – Монтана.

Икономическата активност в Северозападния район е най-ниска в България. Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в района e около 44.0 % през 2012 г. Коефициентът на безработица се увеличава – 12.8 % за 2012 г.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени за Северозападния район за 2011 г. възлиза на 5 344 млн. лв. (данни на НСИ ). Районът изостава в приноса спрямо другите райони в общия БВП и формира 7,0% от БВП на страната.

Структурата на брутната добавена стойност в Северозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 55,0% от съвкупната добавена стойност в района. В сектора на индустрията се произвеждат 33,2% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е 11,8%.

В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната, Северозападния район е на последно място с относителен дял от 2.6% от всички ПЧИ за България.

 

 

 

 

 

 

 

Post Tagged with

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Защита от спам. Моля изчислете: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.