Североизточен район

SZRСевероизточният район включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. В района има 35 общини.

Площта на района е 14 487 кв. км, съставляваща 13% от  територията на страната. Районът граничи на север със Северния Централен район и с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Югоизточния район и на запад, северозапад със Северния централен район.

Широкият излаз на Черно море е от стратегическо значение за развитието на района и за страната.

През територията на района преминава трансевропейския коридор № 8 .

14076_html_22c7393bТук функционира пристанище Варна, което е с национално и  международно значение .

Към 31.12.2012 г. броят на населението в района е 957 463 д., – 13.1% от общото население на страната.

Средната гъстота на населението в Североизточния район е 66,1 д./кв.км и е малко по-висока от средната за страната (65.6 д./кв.км).

На територията на района са разположени общо 721 населени места – 30 градски центъра и 691 села. Град Варна е с население 334 870 жители (трети по големина в страната), на останалите областни градове населението е съответно – Добрич – 89 627 д.; Шумен – 92 693д.; Търговище – 56 478. Град Варна е с важни функции за цялостното икономическо и социално развитие на района. Останалите областни градове формират зони на интензивно икономическо развитие и растеж.

Степента на урбанизацията за 2012 г. е 77,4%, което  е над средната за страната (72.5%).

Главните оси на урбанизация в района са по транспортното направление Търговище-Шумен-Варна и крайбрежната ос Шабла-Каварна-Балчик-Варна-Бургас.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години през 2012 г. в Североизточен район е  54,3% при среден за страната – 51.3%. Водеща по този показател в района е област Шумен с 57,6%.

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в Североизточен район за 2012 г. е 44,4%, по-нисък в сравнение със средния за страната (45,6%), което нарежда района на второ място след Югозападен район. С най-висок коефициент на заетост е област Варна – 46,5 %, а с най-нисък – област Добрич 42,2%.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в Североизточен район за 2012 г. е 18,2%, като по този показател СИР е на първо място в страната. С най-нисък коефициент на безработица в района е област Варна – 10,3%, а с най-висок коефициент на безработица в района и в страната е област Шумен – 26,5%.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени за Североизточния район за 2011 г. възлиза на 7 996 млн. лв. (данни на НСИ – 2012 г.). Районът формира 10,6 % от БВП на страната.

Брутната добавена стойност по икономически сектори в Североизточен район през 2011 г. е 6 920 млн.лв. Най-голям дял от БДС на района се реализира от сектора на услугите – 60,7% (публични, бизнес, финансово-застрахователна сфера, транспорт и туризъм), следван от сектора на индустрията – 31,1% и  сектора на селското и горско стопанство – 8,2%.

Преките чуждестранни инвестиции в Североизточен район нарастват значително през последните години. Водещи области по привличане на инвестиции са Варна – с най-голям дял, Добрич, Търговище, Шумен. В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната, Североизточният район е с относителен дял 9,2% от всички ПЧИ за България.

Post Tagged with

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Защита от спам. Моля изчислете: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.