Тестове

final-examsТестовете са предназначени за ученици явяващи се на матура по География и икономика (могат да се ползват от кандидат-студенти и от ученици – 8 – 12 клас).
Въпросите са обособени са в две групи: със затворен отговор (един верен отговор) и отворени въпроси (със свободен отговор).
Примерните варианти за ДЗИ са изцяло съобразени с формата на матурата: тридесет въпроса от затворен тип (десет за света и двадесет за България) и шест със свободен отговор (три за света и три за България).
Практическите работи са за света (десет въпроса) и за България (петнадесет въпроса).

Пожелаваме ви ползотворна работа и успех!

Решете примерен тест за Държавен зрелостен изпит

(Системата разполага с повече от 1000 въпроса и след всяко решаване на тест се генерира нов тест).