ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

14076_html_m56df686dЮгоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини.

Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от  територията на страната.

Районът граничи на север със Северен централен  и Североизточен район, на изток с Черно море, на юг с държавната граница на България с Република Турция  и на запад с Южен  централен район.

Най – важната особеност и най- голямото предимство на района, е че има широк излаз към Черно море на изток. Това влияе съществено върху стопанството и специализацията на района, както и върху по-голямата концентрация на населението по крайбрежието.

Географското положение е предпоставка за развитие на стопански отношения с всички морски и океански държави. Чрез пристанищата на Черно море може да се интензифицират външната търговия (внос и износ), туризма и курортното дело.

През територията на района преминават трансевропейски коридор № 8, свързващ Адриатическо с Черно море и трансевропейски коридор № 9, от Скандинавските страни за Гърция.

На територията на района функционира фериботът Бургас – Новорусийск. Тук се намира безмитна зона Бургас и летище Бургас.

Към 31.12.2012 г. броят на населението на района е 1 067 981 д., – 14,7% от общото население на страната. С най-голям брой на населението е област Бургас, следвана от област Стара Загора, Сливен и Ямбол. Средната гъстота на населението в Югоизточния район е 54 д./кв.км и е по-ниска от средната за страната (65.6 д./кв.км).

Основна ос на урбанизация се явява транспортното направление Бургас – Стара Загора. Меридианни оси са Несебър – Поморие – Бургас – Созопол и Сливен – Ямбол, както и Казанлък – Стара Загора – Раднево – Гълъбово.

Степента на урбанизацията за 2012 г. е 71.33%. и е малко под-средната за страната (72.5%).

На територията на района най– големите градове са Бургас – 206 542 д. и Стара Загора 149 150 д., следвани от Сливен – 96 635 д., Ямбол – 77 105 д. и Казанлък – 50 761 д.

Коефициентът на икономическа активност на населението в ЮИР към 31.12.2012 г. e 52.9 %, при среден за страната – 51.3%.

За 2012 г. коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в Югоизточен район е 46,6 %, по-висок в сравнение със средния за страната (45,6%).

11Коефициентът на безработица в Югоизточен  район е 11.9 %.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени за Югоизточен  район за 2011 г. възлиза на 9 008  млн. лв. (данни на НСИ), което формира 12,0 % от БВП на страната. По показателя БВП на глава от населението за 2011 г. Югоизточен район се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район.

Сред икономическите сектори най-голям принос има секторът на услугите. Вторият по принос икономически сектор – индустрията има важно значение за регионалната икономика, следван от аграрния сектор. Туризмът заема водещо място в икономиката на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги.

Чуждестранните преки инвестиции за 2012 г. в страната са 21 950 596.1 хил.евро, а за ЮИР – 2 866 239,7 хил.евро и това го нарежда на второ място след Югозападния район.

 

Post Tagged with

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Защита от спам. Моля изчислете: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.