ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Uzen_tzentralenЮжният централен район включва областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Площта на района е 22 365 кв. км и обхваща 20,1 % от  територията на страната.

Районът граничи на север със Северозападния район, на изток с Югоизточния район, на юг с държавната граница на България с Република Турция и Република Гърция, на запад с Югозападния район.

През територията на района преминават трансевропейски коридор № 8, (от Адриатическо до Черно море), трансевропейски коридор № 9, (от Скандинавските страни за Гърция) и трансевропейски коридор № 10, (от Западна Европа за Близкия и Далечен изток).

Предимствата на района се изразяват в наличието на две държавни граници, като ГКПП Капитан Андреево е едно от най-натоварените, по отношение на преминаващи пътнико и стокопотоци. Тук се намира вторият по големина град в България – Пловдив. На територията на ЮЦР е разположено летище Пловдив. Летището е специализирано в обслужването на чартърни туристически полети. Изпълнява и функции на резервно летище на летище София.

SZRС не по-малко значение са и двете безмитни зони – Свиленград и Пловдив. Тук функционира и най-новият ГКПП Маказа, свързващ България и Гърция.

Към 31.12.2011г. населението на района е 1 471 107 души, или 20,07% от населението на страната. Гъстотата на населението на района е 65,7 души на км², равна на средната за страната – 65,6 души на км². С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 114 д./ км², която е много над средната за страната, а с най-малка е област Смолян – 37,7 км². Между преброяванията на населението от 2001г. и 2011г. се наблюдава намаляване на неговия брой във всички области (отрицателен естествен прираст   – 4,9%0).

Степента на урбанизацията на района е 66,7 % – по-ниска от средната за страната (72,5 %) към 31.12.2011г .

Градските центрове на територията на района са 54. В ЮЦР се намира вторият по големина град в страната, който е с национално и международно значение – Пловдив, с население от 368 523 д. Останалите областни градове са с население: Хасково (77 481 д.), Пазарджик (77 050 д.), Кърджали (49 271 д.) и Смолян (30 898 д.). Други по-големи градове в района са: Асеновград (52 935 д.), Димитровград (40 011 д.), Велинград (24 829 д.) и Карлово (24 347 д.).

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години е около 50 %.  По този показател ЮЦР е под средните стойности за страната (51,3 %). С най-висок коефициент на икономическа активност са областите Смолян и Пазарджик (с нива над средните за страната), а с най-нисък е област Кърджали.

Коефициентът на безработица се увеличава – 13.2% за 2012 г.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени за Южния централен район за 2011 г. възлиза на 9 067 млн. лв. (данни на НСИ). Районът формира 12,0% от БВП на страната. Структурата на брутната добавена стойност на района се характеризира с превес на сектора на услугите, където се формира 52,9 % от съвкупната добавена стойност в ЮЦР. В сектора на индустрията се произвеждат 38,0 % от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е 9,1 %.

В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната, Южният централен район е с относителен дял 9, 0 % от всички ПЧИ за България.

 

 

Post Tagged with

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Защита от спам. Моля изчислете: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.