Информация за GeoAlex

АВТОРИ НА ПРОЕКТА
Виктор Владимиров Алексов
Елена Митева Алексова – учител по география и икономика в ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград. Завършила е СУ „Св. Кл. Охридски“. Притежава Първа ПКС. Базов учител по география към ЮЗУ „Неофит Рилски“. През 2008 г. е победител в конкурса на МОН за съставяне на най-добър тест за ДЗИ по география и икономика. Ученици на Елена Алексова ежегодно участват в организираните олимпиади по география. През 2006 г. ученикът Антон Коричков се класира и участва в националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

Владимир Спасов Алексов – учител по география и икономика в III ОУ „Димитър Талев“- Благоевград. Завършил е СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на редица научни публикации в Енциклопедия- Благоевград. Ученици на Владимир Алексов ежегодно участват в организираните олимпиади по география. През 2006 г. ученичката Надежда Маркова се класира и участва в националния кръг на олимпиадата по география, като зае шесто място в страната. През месец април 2013 г. в град Русе на IX-та национална олимпиада по география и икономика, във възрастова група от V до VII клас на ЧЕТВЪРТО място в страната се класира Мартин Манов от VII а клас – III ОУ „Д. Талев“.

СЪЗДАТЕЛИ НА САЙТА
Ивайло Кантурски
Виктор Алексов

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОЕКТА
Бързото развитие и навлизането на новите технологии в обществения живот, до голяма степен оказа влияние и върху образованието. За да се оптимизира процеса на обучението и да се повиши неговата ефективност е необходимо целенасочено използване на Интернет от учениците, не само в училище, но и през свободното време. Водени от идеята за „Обучение – през целия живот“ ние решихме да създадем този сайт.

ЦЕЛИ

 • да се усъвършенства системата от умения и навици, за самостоятелна работа с различни източници на информация;
 • да подпомогне учениците, явяващи се на матура по география и икономика, за кандидатстване във ВУЗ;
 • да допринесе за социалната реализация на учениците и за участието им в обществения живот на страната.

ОБХВАТ

 • тестови задачи и практически задачи от География на света;
 • тестови задачи и практически задачи от География на България;
 • новини от България и света;
 • презентации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • възможност за достъп до географски знания на всички проявяващи интерес към географията ученици;
 • повишаване качеството на придобитите знания и умения;
 • ориентиране в съвременните политически и икономически събития у нас и в света, оценявайки ги въз основа на придобитите географски знания;
 • изграждане на максимално практичен сайт за обучение по география чрез съдействие от ваша страна.