Учебно помагало по география и икономика

Учебно помагало по география и икономика

Държавен зрелостен изпит. Примерни варианти. Тестове и практически задачи.

Уважаеми зрелостници,

Предлагаме ви примерни варианти на тестове по „География и икономика“ за държавен зрелостен изпит. Материалът, залегнал в тях, е съобразен с изискванията на МОМН за Средните общообразователни и Професионални училища.

Учебното помагало се състои от две части. В първата част са примерните варианти на тестовете и практическите задачи, във втората – отговорите.
Първият тест от учебното помагало е тестът спечелил първо място в конкурса на МОН за съставяне на примерен вариант за ДЗИ по „География и икономика“ през 2008 година.
Останалите десет теста са съобразени с новите изисквания на МОМН, съгласно Наредба за изменение на Наредба № 1, публикувана в Държавен вестник, бр.80, от 12.09.2008 година.

Учебното помагало може да намерите в книжарниците в Благоевград.