Помощ контролнооооооооо!

Учебната 2018 вече е факт. Бодрите и отпочинали ученици запретнаха ръкави и започнаха да творят. Ето най-новите открития: нови географски имена и определения. действителни географски имена             ученически открития/бисери езеро Балхаш                                          […]

read more

Помооооощ, контролно!

Топлината понякога убива природата. Релефът ни е екваториален, субекваториален и тропичен. Климатът е згъстен поради многото замърсяване там. Има висока сечимост в горите. Ако за една година се родят 23 бебета, а починат 30, смъртността е овладяла Северна България. И за това жените трябва да раждат по-често, за да се уравновеси населението. Климатът в България […]

read more

Помооооощ, контролно!

  Лихтенщайн граничи само с Австралия. Германия има много добре развита мобилностроителна промишленост. Гърция има износ на море. Великобритания – Той е остров. Колите са с убратен волан, та всичко е наубратно, даже ключалките на домовете. Географията на България е много голяма. Селищата се поделят по пол……. Мегалополисът е съвкупност от организации. Мегалополисът е сбор […]

read more

Когато учениците започнат да пишат………

Най-северната точка на България е град Имок. България е богата на растителност. Има широколистна – чвор, иглолистна – бор, ела, трева, магарешки трън и др. От Горнотракийската низина извличаме розово масло. Бургаската низина е покрита с морски и речни нюанси. В Черно море няма живот, оти е много студено и фукано със сол. Раждаемост – […]

read more

Помооощ, контролно!

СЕЛИЩА Селищата са разработка на Европейския съюз. Селищата представляват места, заселени от човешко население. С течение на времето, селища се появяват на цялата карта на България. Релефът допуска развитие на селища в цяла България. Селищата са природногеографски обекти, обособени за живот от населението. Някои селища възникват вследствие на изригване на вулкани и земетресения. Селищата обхващат […]

read more

Контролно, ами сега?

В общи линии България е една страхотна страна с чудесен земеделски отрасъл! Климатът на България е умерен,като в последните години се губят два сезона – пролет и есен. Земеделието е препитание за хората от провинцията. Климатът в България е с топло лято, мека и спокойна зима. Около Черно море, почвата е хубава и това придава […]

read more

Помооооощ – контролноооо….!

1. Република България се намира на един от седемте континента на света наречен „Балкански“. Столицата на България е един от икономическите и културните центрове на страната, който е назован с името София.Страната е добре развита във всички отрасли. 2. Държавата ни е разположена на много благоприятна площ, в която се срещат четири сезона. 3. В […]

read more

Когато учениците започнат да пишат за …….

1. Дунавската равнина граничи на изток с Черно море, на запад със Стара планина, на юг със Странджа и Сакар. 2. Водите в Дунавската равнина дават началото си от река Дунав, която от своя страна извира от Германия и минава през куп страни. 3. Лятото е горещо и сухо, а зимата – тежка. 4. Реките […]

read more

Знаете ли, че……

Туризмът е вид спорт, подобрява физическото състояние на хората. Туризмът е стопански отрасъл, който не произвежда и не продава. Без текстилна промишленост животът е немислим. Туризмът е стопански отрасъл, с който се задоволяват исканията на хората. Той се използва за почивки. Един ананас не може да живее в България. Влияе му географското положение. Металургията осигурява […]

read more

„Развален телефон“

  Помните ли детската игра „Развален телефон“? Първият казва думичка, вторият повтаря каквото е чул на третия и така до края, докато последният изрича думичката на глас и настъпва неистов смях, защото това изобщо не е първоначалната дума.   Ето какво става, когато ученик е на дъската и иска да „изкара“ заветната тройка. Класът е […]

read more