Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. В кой географски регион се отглеждат голяма част от захарната тръстика, бананите и кафето в света?

Северноамерикански

Латиноамерикански

Африкански

Азиатски

2. Кои природни ресурси са неизчерпаеми?

горивно-енергийните

енергията на земните недра

подземните води

поземлените

3. Групата на кои страни е с най-голяма гъстота на железопътната мрежа?

САЩ, Русия

Полша, Чехия

Белгия, Германия

Бразилия, Мексико

4. Кой от посочените фактори НЕ влияе върху развитието на туризма?

естествен прираст

минерални води

природни забележителности

исторически паметници

5. Около 30% от световното производство на хартия се пада на:

Бразилия

Русия

САЩ

Канада

6. Колофонът е продукт, който се произвежда в:

текстилната промишленост

хранително-вкусовата промишленост

промишлеността за строителни материали

химическата промишленост

7. Естественото възпроизводство на населението бива:

разширено, сложно, стеснено

стеснено, просто,сложно

просто, стеснено, разширено

разширено, просто, сложно

8. Кой от атмосферните слоеве оказва най-голямо влияние върху стопанската дейност на хората?

Стратосфера

Тропосфера

Мезосфера

Термосфера

9. Разрушеният и пренасян от реките материал се нарича:

алувий

делувий

нанос

денудация

10. Кой от посочените ресурси е изчерпаем и невъзобновим?

полезни изкопаеми

водни ресурси

почвени ресурси

растителни ресурси

11. Кое езеро е с ледников произход?

Сребърна

Окото

Поморийско

Рабиша

12. Седловината Юндола и Аврамовата седловина отделят Рила от:

Верила

Родопите

Пирин

Влахина

13. Кой път, преминаващ през територията на Югозападния район, е магистрален?

Видин- София- Кулата

София- Витиня- Варна

Драгоман- София

Кюстендил- София- Пловдив

14. България разполага с достатъчни количества от няколко вида полезни изкопаеми. Кой от посочените видове не е сред тях?

лигнитни въглища

нефт

варовици

глини

15. В кой социално-икономически район се намират следните туристически обекти: Нос Калиакра, Побитите камъни, Мадарски конник ?

Северен централен

Южен централен

Североизточен

Югоизточен

16. Екзарационни форми на релефа има в:

Рила

Стара планина

Родопи

Осогово

17. Кои от изброените находища са на рудни полезни изкопаеми в България:

Крумово, Бобов дол; Мартиново

Кремиковци, Ветово, Провадия

Гюешево, Малко Търново, Чипровци

Своге, Велинград, Българово

18. София и Своге са центрове за производство на:

пиво

захарни изделия

тютюневи изделия

спиртни напитки

19. Кой от градовете е областен център?

Асеновград

Казанлък

Кърджали

Дупница

20. Кое от изброените твърдения за полезните изкопаеми в България НЕ е вярно?

Находище на гипс има край село Кошава, а на каменна сол-край Провадия

Находище на манганова руда има край Оброчище, а на медна-край Панагюрище

Находище на лигнитни въглища има край Бургас, а на кафяви-край Бобов дол

Находище на мрамор има край Велинград, а на кварцови пясъци-край Белослав

21. Кои ГКПП по южната граница на България са отбелязани с цифров код 1 на картосхемата?

Капитан Андреево и Кулата

Видин и Русе

Варна и Бургас

Гюешево и Калотина

22. Началото на нефтодобива в България се поставя с разработване на находището в:

Гиген

Долни Дъбник

Бърдарски геран

Тюленово

23. В коя от групите селищата са центрове на цветната металургия?

Перник, Пазарджик, Ихтиман,

Бургас, София, Смолян,

Видин, Велико Търново, Варна,

Пирдоп, Пловдив, Кърджали

24. Кои от изброените административни области имат обща граница:

Кюстендилска и София-град

Габровска и Плевенска

Великотърновска и Хасковска

Софийска и Ловешка

25. С коя съседна държава България има граница с дължина 165 км. и три ГКПП, но няма железопътна връзка?

Гърция

Турция

Сърбия

Македония

26. За кой подотрасъл на текстилната промишленост се отнася следната характеристика? ”Подотрасълът работи повече с местни, отколкото с вносни суровини. Той поставя началото на фабричното производство в България. Днес основни центрове са Габрово, Сливен, Казанлък и други”

памукотекстилна

вълненотекстилна

коприненотекстилна

трикотажна

27. Ако пътувате с ферибот до Кълъраш, от кое най-близко българско пристанище ще тръгнете?

Русе

Силистра

Видин

Оряхово

28. Кои от градовете са дунавски пристанища?

Силистра и Царево

Видин и Балчик

Оряхово и Монтана

Сомовит и Никопол

29. В коя от изброените планини НЕ се срещат кафявите горски почви?

Огражден

Витоша

Родопи

Сакар

30. През територията на кой социалноикономически район преминават трансевропейските коридори №4, №8 и №10?

Северен централен

Северозападен

Югозападен

Югоизточен

31. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на страната, отговаряща на следното описание! „Разположена е в Южна Африка и е икономически най-развита в региона. Нейната територия има големи запаси на злато и въглища. Най-големият град на страната е Йоханесбург.”

32. За коя страна се отнася следната характеристика: „Страната е разположена на полуостров. Значителна част е заета от пустини. Една от най – големите производителки на нефт в света. На територията й се намира свещеният град на мюсюлманите – Мека.”

33. Изчислете средната денонощна температура, ако измерените стойности са: в 7.00 часа +10 градуса С; в 14.00 часа +20 градуса С; в 21.00 часа +13 градуса С

34. За кой местен вятър се отнася характеристиката? ”Топъл, сух и силен вятър, духащ по северните подножия на планините Родопи, Витоша и др.”

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на града в България, в който се произвеждат нефтопродукти, кораби и рибни консерви.

36. Коя автомагистрала преминава през прохода Витиня?

37. В правоъгълниците за свободните отговори запишете имената на обозначените държави в Африка.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. Напишете имената на ГКПП и Свободните безмитни зони, които са отбелязани с числа на картосхемата на България.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.