Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Коя от изброените държави е приета за членка на Европейския съюз на 01.07.2013 г.?

Сърбия

Хърватска

Македония

Албания

2. Коя от изброените организации НЕ е част от ООН?

ФАО

ЮНЕСКО

ЕС

СЗО

3. С коя от изброените страни НЕ граничи Австрия?

Италия

Швейцария

Франция

Германия

4. Колофонът е продукт, който се произвежда в:

текстилната промишленост

хранително-вкусовата промишленост

промишлеността за строителни материали

химическата промишленост

5. Глобалното затопляне на климата НЕ е причина за:

стопяване на ледената покривка в полярните области и във високите планини

повишена земетръсна дейност

повишаване на нивото на Световния океан

преместването на снежната граница към по-високите части на планините

6. Коя от страните, разположена в Карибския басейн, развива икономиката си на принципа на държавното планово стопанство?

Ямайка

Куба

Хаити

Пуерто Рико

7. При кой отрасъл производството и потреблението на продукцията съвпадат:

селско стопанство

металургия

туризъм

енергетика

8. Кой е главният фактор за образуването на океанските и морските течения?

приливи

отливи

температура

вятър

9. Кой от атмосферните слоеве оказва най-голямо влияние върху стопанската дейност на хората?

Стратосфера

Тропосфера

Мезосфера

Термосфера

10. Коя от посочените форми отговаря най-точно на формата на Земята?

кълбо

геоид

елипсоид

сфера

11. По кои склонове и подножия на някои български планини се проявява вятърът бора?

северни

източни

западни

южни

12. Кое от изброените, НЕ се явява фактор за развитието на стопанството в България?

транспорт

политическа стабилност

външен дълг

суровини

13. Рабишкото езеро се намира в:

Предбалкана

Стара планина

Краище

Пирин

14. С какво пълноводие е река Арда?

ранно-пролетно

късно-пролетно

есенно-зимно

лятно

15. С какво пълноводие е река Велека?

ранно-пролетно

късно-пролетно

есенно-зимно

лятно

16. За коя българска планина са характерни растенията тис, силивряк, орхидея?

Витоша

Рила

Стара планина

Родопи

17. При коя от двойките “географски обект – местоположение” има несъответствие?

Смолянска котловина – Родопи

Пернишка котловина – Краище

Златишко-Пирдопска котловина – долината на река Струма

Гоцеделчевска котловина – долината на река Места

18. Край гр. Провадия се добива:

Трас

Варовици

Перлит

Каменна сол

19. В коя климатична област най-добре е проявен континенталният характер на климата в България?

умерено-континентална

континентално-средиземноморска

преходно- континентална

планинска

20. Кой град Не е разположен в Краище?

Трън

Земен

Сливница

Брезник

21. За начало на въгледобива в България,се счита добивът на въглища от:

Добруджански басейн

Бургаски басейн

Пернишки басейн

Маришки басейн

22. Кой от градовете Не е разположен в Северна България?

Априлци

Цар Калоян

Раковски

Бойчиновци

23. Посочете кой от градовете НЯМА същата функция като останалите?

Китен

Кнежа

Банско

Вършец

24. Кой град в България е създаден по времето на бригадирското движение ( от 1946 година)?

Велинград

Димитровград

Тополовград

Ботевград

25. Най-мощните ВЕЦ в България са разположени в:

Средногорието

Осоговската планина

Дунавската равнина

Родопите

26. Между кои два града е изграден етиленопровод?

Бургас и Девня

София и Перник

Пловдив и Асеновград

Ямбол и Сливен

27. Ако пътувате от София за Варна, на коя гара трябва да смените влака, за да стигнете до град Елена?

Велико Търново

Лясковец

Горна Оряховица

Стражица

28. Кое от посочените селища е черноморски курорт?

Боженците

Широка лъка

Жеравна

Лозенец

29. Специализацията на Северният централен район в областта на химическата промишленост е:

производство на бои, лакове и химикали

производство на торове

производство на соди

производство на биогаз

30. Кои от посочените показатели се отнасят за механичното движение на населението?

раждаемост, естествен прираст

емиграции, имиграции

смъртност, миграции

конфесия, действително движение

31. Когато обемът на земеделската продукция се увеличава, чрез увеличаване на площите на обработваемите земи и броя на животните, пътят на развитие в земеделието се нарича:

32. Развитието, “което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди” се нарича

33. В полетата за свободни отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика. „ Простира се на два континента. Разполага с големи запаси на нефт, природен газ, въглища и желязна руда. Заема първо място в света по водни запаси и по запаси на дървесина.”

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете името на града в България, в който се произвеждат нефтопродукти, кораби и рибни консерви.

35. В полето за свободните отговори напишете наименованието на природногеографската област, за която се отнася следното описание: “Разположена е южно от Мизийската плоча. В миналото е била дълбоководен басейн с продължителна седиментационна дейност в източните части и с прояви на активен магматизъм в западните. Полезните изкопаеми са със седиментен и магматичен произход. Преобладават гънковите структури. В съвременния релеф има две ясно изразени морфографски единици.”

36. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на водния басейн,който влияе най-силно върху климата на България.

37. На картосхемата с номера от 1 до 10 са обозначени 10 държави в Азия. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. запишете името на съответната държава:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България планина, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България река, а срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете името на отбелязания на картата на България областен град.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.