Райското пръскало – най-високият водопад в България

Райското пръскало е най-високият водопад в България и на Балканския полуостров. Височина му е 124,5 метра. Наричат го още Калоферско пръскало или Голям джендемски водопад (думата джендем означава ад, пъкъл). Намира се на река Пръскалска, ляв приток на Бяла река. Райското пръскало е в природен резерват Джендема (Национален парк „Централен Балкан“ ), в Стара планина. Събира водите си от снежните преспи, […]

read more