Слънчева система

От най-стари времена хората са се опитвали да групират звездите по небето, за да запомнят по-лесно разположението им и да се ориентират по тях. Тези групи звезди били наречени съзвездия. Най-бляскавите звезди от всяко съзвездие още в древността са били свързвани с въображаеми линии, образуващи лесно запомнящи се фигури. Цялото небе е разделено на 88 съзвездия.

read more

Строеж и динамика на литосферата

Литосферата е скалната обвивка на Земята. Тя включва земната кора и горната част на мантията. В тези обвивки веществата са в твърдо агрегатно състояние за разлика от веществата в полуразтопено пластично състояние, които изграждат по – долу лежащият слой на мантията – астеносферата.           Свалете част първа: litosfera2 Свалете част втора: litosfera1

read more