Ждрелото на река Ерма… „Какво, Швейцария ли?“

Река Ерма, извира от Власина планина в Сърбия. Интересен е фактът, че тя пресича два пъти държавната граница на България. Навлиза  в страната ни при село Стрезимировци, пресича Трънската котловина и отново напуска България, като се влива в река Нишава на сръбска територия. Общата дължина на реката е 75 км, като само 25 км протичат […]

read more

Долината на Елба

Елба извира от Чехия, навлиза в Германия през дълбока, сенчеста клисура, която прорязва Ерцгебирге (Рудните планини), и след това се влива в Северно море. Почти през целия си маршрут от 1160 км. реката е изключително величествена. Заедно с прилежащите и изкуствени водни пътища като Кил канал, тя представлява една от най-големите европейски водни търговски артерии. […]

read more