Природните катаклизми – свлачищата

Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за възникването на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. Климатът по цялата планета става все по екстремален, а жертвите и щетите от урагани, наводнения, градушки, […]

read more